Project
reparatie

Reparatie railovergang klap grijperbrugkraan Stork

NEDCRANES heeft voor bulkoverslagbedrijf OBA de nieuwe mangaanrailsovergangsstukken vernieuwd van de klapovergang katrijden van de Conrad Stork-kraan. De ondergieting is verwijderd, schoongefreesd en voorzien van stalen opvulplaat. Verder is de rails gebolleerd middels slijpen zodat een gladde katrailsovergang ontstaat. Het mobiel freezen, mobiel kotteren, circulair oplassen is werk dat NEDCRANES met regelmaat uitvoert aan de diverse lagerboringen of oplegvlakken van de diverse kranen.

NEDCRANES verzorgt:

  • Het verrichten van inspecties en keuringen;
  • Het uitvoeren van elektrische, hydraulische en werktuigbouwkundige reparatiewerkzaamheden;
  • Het moderniseren van verouderde aandrijvingen en veiligheidsvoorzieningen;
  • De installatie voldoet weer aan de actueel geldende veiligheidsnormen en –richtlijnen;
  • Het in- en verkopen van gebruikte hijskranen;
  • Het leveren van onderdelen voor oude(re) en nieuwe kraaninstallaties van alle typen en merken;
  • Het verzorgen van advies en consultancy op het gebied van hijsmiddelen en hijskranen.