Projecten
Modernisering

Revisie hoofdbalans pendelpoot grijperbrugkraan

NEDCRANES heeft bij European Bulk Services de hoofdbalans van de pendelpoot van de MAN grijperbrugkraan gerepareerd. De assen waren dermate versleten dat een vernieuwing van de assen nodig was. Om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren is eerst de hoofdbalans aan de pendelpoot links en rechts gefixeerd. Met hydraulische vijzels en vijzelbalk is de pendelpoot links en rechts onder de vijzelpunten opgevijzeld. De oude as is hydraulisch uitgeboord en gedemonteerd. Vervolgens zijn de te kotteren boringen in een lijnopstelling op locatie gemachineerd. Twee nieuwe overmaatse assen zijn door NEDCRANES geleverd en links en rechts gemonteerd.

NEDCRANES verzorgt:

  • Het verrichten van inspecties en keuringen;
  • Het uitvoeren van elektrische, hydraulische en werktuigbouwkundige reparatiewerkzaamheden;
  • Het moderniseren van verouderde aandrijvingen en veiligheidsvoorzieningen;
  • De installatie voldoet weer aan de actueel geldende veiligheidsnormen en –richtlijnen;
  • Het in- en verkopen van gebruikte hijskranen;
  • Het leveren van onderdelen voor oude(re) en nieuwe kraaninstallaties van alle typen en merken;
  • Het verzorgen van advies en consultancy op het gebied van hijsmiddelen en hijskranen.