Projecten
Revisie/reparatie

Revisie scharnierpunt klap, katrails- en staart-slotstukken MAN kraan

NEDCRANES heeft voor European Bulk Services het scharnierpunt land en uitlegger van een MAN grijperbrugkraan gereviseerd. Tegelijkertijd zijn er ook slotstukken vervangen.

NEDCRANES verzorgt:

  • Het verrichten van inspecties en keuringen;
  • Het uitvoeren van elektrische, hydraulische en werktuigbouwkundige reparatiewerkzaamheden;
  • Het moderniseren van verouderde aandrijvingen en veiligheidsvoorzieningen;
  • De installatie voldoet weer aan de actueel geldende veiligheidsnormen en –richtlijnen;
  • Het in- en verkopen van gebruikte hijskranen;
  • Het leveren van onderdelen voor oude(re) en nieuwe kraaninstallaties van alle typen en merken;
  • Het verzorgen van advies en consultancy op het gebied van hijsmiddelen en hijskranen.

Revisie klapscharnierpunt
Om de demontage van het klapscharnier mogelijk te maken heeft NEDCRANES eerst hulpconstructies aangebracht om de klap axiaal en radiaal te fixeren. De oude opsluitblokken van de klap (uitlegger) en ligger (land) zijn verwijderd en de oude assen gedemonteerd. Na het kotteren van de opsluitringen zijn de bronzen bus van het klapscharnier gedemonteerd en konden de nieuwe onderdelen ingemeten worden. Vervolgens is de klap met behulp van vijzels afgesteld en zijn de nieuwe scharnierassen en bronzen lagerbussen gemonteerd.

Vervangen katrails- en staartslotstukken
Na de demontage van de te vervangen slotstukken van de katrails en de staartrails zijn de nieuwe slotstukken gemonteerd. Na het testen en contourslijpen van de overgangen, was de installatie klaar voor oplevering.