skip to Main Content

specialist op het gebied van
havenkranen, proceskranen & aandrijfsystemen

Periodieke inspecties

essentieel voor veiligheid en bedrijfszekerheid

NEDCRANES werkt met een speciaal ontworpen checklist:

  • mogelijk productieverlies;
  • noodzakelijke reparatie of vervanging;
  • veiligheid;
  • milieu;
  • prioriteit van de gevonden controlepunten.

Voorkom storingen

Een slecht onderhouden kraaninstallatie is minder betrouwbaar en wordt gevoeliger voor storingen. Als een hijskraan deel uitmaakt van een bedrijfsproces, kan een storing al snel leiden tot een korte of langere productiestop. Door het laten uitvoeren van periodieke inspecties verhoogt u niet alleen de bedrijfszekerheid, maar ook de veiligheid van uw kraaninstallatie.

In de daaruit volgende rapportages worden met behulp van kleurcodes de eventuele gebreken aangegeven die op korte of langere termijn negatieve gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid en/of bedrijfszekerheid van de kraaninstallatie. Voor elk item wordt verder een advies opgenomen, zodat u weloverwogen beslissingen voor reparatie of vervanging kunt nemen.
Verder wordt aan de hand van de prioriteiten samen met de klant een plan van aanpak ontwikkeld. Zo kunnen wij u volledig ontzorgen. Een volgende stap kan dan het aangaan van een inspectie- of onderhoudscontract zijn.

De keuringen van hijskranen voeren wij uit conform de arbo en warenwet besluiten en wetgeving. Wat u minimaal moet doen en wat nodig is voor werken met veilige hijs- en hefmiddelen staat samengevat in het arbo informatie blad AI-17. Dus EKH is  niet verplicht dit is een vereniging voor Keurbedrijven. Verder willen wij u ook graag helpen met het oplossen van de SWP (safe working period)  problemen  die door sommige bedrijven worden voorgelegd tijdens een gesprek.

Ook voor NEN3140-inspecties of thermografie of keuring bent u bij NEDCRANES aan het juiste adres. Of voor een aankoop- of verkoopinspectie van een gebruikte hijskraan. U kunt ons altijd bellen voor een vrijblijvend gesprek of advies.