skip to Main Content

specialist op het gebied van
havenkranen, proceskranen & aandrijfsystemen

Hijskraan moderniseren

Gun uw hijskraan een
tweede leven

Voordelen modernisering:

  • verhoging capaciteit en snelheid van de hijskraan;
  • verlenging levensduur;
  • optimalisatie van de veiligheid;
  • verbetering werkplek kraanmachinist;
  • de installatie voldoet weer aan de actuele normen en –richtlijnen;
  • vermindering onderhoudskosten;
  • hogere beschikbaarheid van de hijskraan.

Overweeg een modernisering

Modernisering van uw bestaande hijskranen kan lonend zijn! Ook oude(re) hijskranen kunnen best nog een tijd mee, mits deze tijdig op de huidige stand der techniek worden gebracht. NEDCRANES moderniseert bestaande aandrijf-, besturings- en voedingssystemen, om het rendement, de veiligheid en de bedrijfszekerheid te verhogen.

Na een modernisatie zal de kraaninstallatie weer helemaal volgens de meest recente veiligheidsnormen en richtlijnen functioneren en een verbeterde beschikbaarheid hebben. Ook de capaciteit en de snelheid van de kraan kan verhoogd worden (50% sneller hijsen en strijken voor oudere hijskranen). De veiligheid wordt verbeterd door bijvoorbeeld zone- of obstakelbeveiliging aan te brengen. Een modernisatie verlengt de levensduur van de hijskraan aanzienlijk en heeft ook een gunstig effect op de onderhoudskosten. Voor de kraanmachinist zal een modernisatie een (ergonomische) verbetering van de werkplek betekenen.

Ook is het mogelijk om bestaande kranen te automatiseren zowel vol- als semiautomatisch. De communicatie met bovenliggende systemen of databases worden middels Profinet communicatie verzorgd.

Of dit interessant is voor uw kraaninstallatie kan vooraf worden onderzocht en berekend door middel van een restlevensduuronderzoek.