Projecten
onderhoud

Inmeten katrijdwielen en kraanligger Aumund-kraan

De voornaamste reden voor kraanwielslijtage en een zich lawaaierig verplaatsende kraan is een slechte uitlijning van de wielen. NEDCRANES controleert de uitlijning en corrigeert deze indien nodig tijdens een grote onderhoudsbeurt. In dit geval gaat het om de katrails van een Aumund-grijperkraan.

NEDCRANES verzorgt:

  • Het verrichten van inspecties en keuringen;
  • Het uitvoeren van elektrische, hydraulische en werktuigbouwkundige reparatiewerkzaamheden;
  • Het moderniseren van verouderde aandrijvingen en veiligheidsvoorzieningen;
  • De installatie voldoet weer aan de actueel geldende veiligheidsnormen en –richtlijnen;
  • Het in- en verkopen van gebruikte hijskranen;
  • Het leveren van onderdelen voor oude(re) en nieuwe kraaninstallaties van alle typen en merken;
  • Het verzorgen van advies en consultancy op het gebied van hijsmiddelen en hijskranen.