Project
algemeen

Revisie Hillmar-stormrem Figee-containerkraan

NEDCRANES heeft de revisie van twee Hillmar-stormremunits uitgevoerd, zowel mechanisch, elektrisch als ook hydraulisch. De remunits zijn uitgebouwd en gereviseerd. Ook de diverse slijtagedelen zoals wielen, lagers en eindschakelaars zijn vervangen.

NEDCRANES verzorgt:

  • Het verrichten van inspecties en keuringen;
  • Het uitvoeren van elektrische, hydraulische en werktuigbouwkundige reparatiewerkzaamheden;
  • Het moderniseren van verouderde aandrijvingen en veiligheidsvoorzieningen;
  • De installatie voldoet weer aan de actueel geldende veiligheidsnormen en –richtlijnen;
  • Het in- en verkopen van gebruikte hijskranen;
  • Het leveren van onderdelen voor oude(re) en nieuwe kraaninstallaties van alle typen en merken;
  • Het verzorgen van advies en consultancy op het gebied van hijsmiddelen en hijskranen.